ParcoGennaio2014_2
Impianto illuminazione fotovoltaico e gazebo

ParcoGennaio2014_2